Reklamacija / Garancija

Mi u Kompaniji rado prihvatamo sugestije, priedloge, kritike i reklamacije jer nam je zadovoljstvo naših klijenata (Kupaca) najvažnije. Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rješavanja reklamacija kupaca na robu.

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.bth.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade. Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Kompaniji obavještenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robe, emailom ili telefonom, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sljedeće robe:

  • robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.
  • zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u našoj  web prodavnici Kupac može prijaviti Kompaniji upućivanjem email–a ili na telefonObavezan dio sadržine Zahtjeva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana, kao i slika proizvoda za koji se ulaže reklamacija.

Kompanija će na upućen zahtjev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Kompanije o daljem postupanju po pitanju proslijeđene reklamacije.

Košarica
Prijava

Nemate račun?

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj web stranici. Pregledavanjem ove web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića.